ΠΛΟΙΑ

Πλοία Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Στη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Εύλογη είναι η ανάπτυξη κυρίως των θαλάσσιων μεταφορών με τη χρήση των εμπορευματοκιβωτίων. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένα πλοία για την μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και οι λιμενικές υποδομές έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν τις φορτώσει και τις εκφορτώσεις τέτοιων πλοίων.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην ασφαλή, γρήγορη και οικονομικότερη μεταφορά φορτίων παγκοσμίως. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συγκεκριμένες κάμερες κοινώς crane cameras ή αλλιώς φωτογραφική μηχανή γερανού.

Με αυτό τον τρόπο ο οδηγός μεταφορέας των κοντέινερ από το πλοίο στην ξηρά και αντίστροφα βλέπει από ειδική οθόνη μέσα από το χειριστήριο ώστε να μεταφέρει σωστά το εμπορευματοκιβώτιο.

Πλεονεκτήματα

  • Δραματική μείωση παρέκκλισης φορτίων
  • Πιο σωστή ανύψωση φορτίου από τον οδηγό μεταφοράς του κοντέινερ
  • Δραματική μείωση πτώσης φορτίου
  • Μείωση εργατικών ατυχημάτων
  • Μείωση ζημιών στα φορτία
  • Αξιοπιστία εκφόρτωσης
  • Έλεγχος συμπεριφοράς χειριστών για τυχών ζημιές
Ελληνικα