ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ


Πρωταρχικός στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση τυχόν διαρροής και η έγκαιρη ενημέρωση όλων των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο για την άμεση απομάκρυνση τους. Είναι ιδανικό για κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων, για αρτοζαχαροπλαστεία, μηχανοστάσια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καθώς και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει υγραέριο.

Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου είναι ιδανικό για κουζίνες εστιατορίων, ξενοδοχείων, για αρτοζαχαροπλαστεία, μηχανοστάσια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καθώς και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει υγραέριο.

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη του κάθε χώρου από πιθανή διαρροή υγραερίου ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη με σκοπό την τέλεια λειτουργία των συστημάτων βάση των διεθνών προδιαγραφών ασφάλειας.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για ενημέρωση και επεξήγηση του συστήματος.


Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="268,79,254,296"]
Ελληνικα