ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ


Κάθε επαγγελματίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι επισκέφτηκε συγκεκριμένα σημεία ανταπόκρισης, στους προσυμφωνημένους χρόνους και με την προκαθορισμένη σειρά. Τα χρήσιμα στοιχεία καταγράφονται ζωντανά και μεταφέρονται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αυτόματα, και έτσι παραμένουν πάντα διαθέσιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία. Προσφέρεται απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στην καταγραφή δεδομένων.

Τα στοιχεία μεταφέρονται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αυτόματα κατά τη διάρκεια φόρτισης του τερματικού στην ειδική βάση η οποία είναι συνδεδεμένη με τον Η/Υ. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση των δεδομένων, οι αναφορές εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή ή εκτυπώνονται αυτόματα.

Τα στοιχεία παραμένουν πάντα διαθέσιμα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για οποιαδήποτε μελλοντική επεξεργασία. Το σύστημα ελέγχου περιπόλων παρέχει απόλυτη ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στην καταγραφή δεδομένων.

Η εταιρεία μας θα υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις ούτως ώστε να ενημερωθεί σωστά για τις ανάγκες και τυχόν ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και σε συνεργασία με τον πελάτη θα δώσει την ιδανική λύση που χρειάζεται.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση του συστήματος.


Related Products


Ελληνικα