ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ


Αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων, των οίκων ευγηρίας, κλινικών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Προσφέρει βοήθεια στον άνθρωπο που έχει ιδιαίτερη ανάγκη και χαρακτηρίζεται ως το πιο εύκολο σύστημα στη χρήση του που έχει μέχρι τώρα κατασκευαστεί. Προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης των γεγονότων καταγράφοντας την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία κάθε κλήσης που πραγματοποιήθηκε.

Προσφέρει βοήθεια στον άνθρωπο που έχει ιδιαίτερη ανάγκη και χαρακτηρίζεται ως το πιο εύκολο σύστημα στη χρήση του που έχει μέχρι τώρα κατασκευαστεί. Το σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα, ο οποίος είναι καθοδηγητής της ενδοεπικοινωνίας και τα ειδικά κομβία που τοποθετούνται δίπλα από το κρεβάτι, στην τουαλέτα, τους κοινόχρηστους χώρους και στο μπάνιο.

Ο ασθενής ή ο ηλικιωμένος όταν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο βοήθεια θα πατήσει το κουμπί που βρίσκεται δίπλα του. Ταυτόχρονα ανάβει ένα φωτάκι έξω από το δωμάτιο του ασθενή και το σύστημα δίνει το σήμα στο δωμάτιο της νοσοκόμας μέσω ενός εύκολα αναγνωρίσιμου χαρακτηριστικού ήχου ενημερώνοντας την από ποιο δωμάτιο και ποιο άτομο προήλθε το σήμα ούτως ώστε να βοηθήσει.
Όταν το νοσηλευτικό προσωπικό επισκεφτεί τον ασθενή, απενεργοποιεί την φωτεινή ένδειξη με ένα μικρό μαγνητικό κλειδί ή με το πάτημα ενός κουμπιού. Προσφέρονται ειδικά συστήματα ασύρματα ή ενσύρματα, ιδανικά για άτομα που κινούνται στον χώρο.
Όταν το νοσηλευτικό προσωπικό επισκεφτεί τον ασθενή, απενεργοποιεί την φωτεινή ένδειξη με ένα μικρό μαγνητικό κλειδί ή με το πάτημα ενός κουμπιού. Προσφέρονται ειδικά συστήματα ασύρματα ή ενσύρματα, ιδανικά για άτομα που κινούνται στον χώρο.

Επιπρόσθετα το σύστημα που προσφέρουμε είναι ιδανικό να εγκατασταθεί στις τουαλέτες αναπήρων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι υποβάλλεται κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με στόχο την εξαιρετική ποιότητα και την μακροχρόνια λειτουργία του. Προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης των γεγονότων καταγράφοντας την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία κάθε κλήσης που πραγματοποιήθηκε.

Η εταιρεία μας θα υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις ούτως ώστε να ενημερωθεί σωστά για τις ανάγκες του κάθε χώρου και σε συνεργασία με τον πελάτη θα δώσει την ιδανική λύση που ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι πάντοτε στη διάθεση σας για επεξήγηση του συστήματος.


Σχετικά προϊόντα


Ελληνικα