Καριέρα

Η Piperaris Security Protection αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους. Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις.

Λειτουργοί κέντρου λήψεως σημάτων
Απαιτούμενα προσόντα: Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος/η μέσης εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Παρακολούθηση και διαχείριση κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού και άλλων συστημάτων
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Επικοινωνία με πελάτες ή αρμόδιες αρχές
 • Εργασία σε βάρδιες (4ωρες ή 8ωρες βάρδιες)
   
Διάρκεια απασχόλησης:  Δυνατότητα για Μόνιμη ή Μερική Απασχόληση

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 31/01/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com ή με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
Ελληνικα
//]]>