fbpx

Η Piperaris Security αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους για καριέρα ο καθένας στο αντικείμενο του.

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις για το τμήμα Security.

Sales Support Engineer – Υπεύθυνος Πωλήσεων (Λευκωσία)
 1. Sales Support Engineer – Υπεύθυνος Πωλήσεων (Λευκωσία)

Τμήμα:Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
Θέση:Sales Support Engineer – Υπεύθυνος Πωλήσεων
Προϊστάμενος:Γενικός Διευθυντής
Συνεργασία με:Συντονιστή Μάρκετινγκ, Σύμβουλους ασφάλειας και προστασίας

Υποχρεώσεις

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Σχεδιασμός & Μελέτη Έργων
 • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πιο πάνω
 • Σύνταξη μελέτης – προσφοράς για πελάτες
 • Καθορισμός των τιμών προσφοράς του έργου καθώς επίσης και τυχών εκπτώσεις που ίσως δοθούν στον πελάτη
 • Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, η προσφορά μετατρέπεται σε παραγγελία
 • Με την δημιουργία της παραγγελίας ενημερώνεται το λογιστήριο για άνοιγμα μερίδας πελάτη
 • Παράδοση παραγγελίας στο τεχνικό τμήμα για οργάνωση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν
 • Αρχειοθέτηση προσφορών σε ιδιώτες
 • Αρχειοθέτηση προσφορών για κυβερνητικά έργα
 • Αρχειοθέτηση παραγγελιών σε ιδιώτες
 • Αρχειοθέτηση παραγγελιών για κυβερνητικά έργα
 • Ετοιμασία τελικών αποτυπωτικών σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παράδοση τελικών αποτυπωτικών σχεδίων στο τεχνικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες
 • Ετοιμασία εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
 • Διατήρηση αρχείου περιοδικών σχετικών με τα προϊόντα (magazine file)
 • Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας γενικού διευθυντή
 • Γενική εποπτεία καθαριότητας γραφείου γενικού διευθυντή
 • Οργάνωση γραφείου γενικού διευθυντή
 • Καθημερινή εποπτεία των δραστηριοτήτων του γενικού διευθυντή ώστε να παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια
 • Αναθεώρηση των τιμών κάποιον προϊόντων στην προσφορά του πελάτη και αναπροσαρμογή της τιμής έκπτωσης (σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Εξετάζει τις προσφορές και τις παραγγελίες
 • Καθημερινή ενημέρωση του γενικού διευθυντή για τηλεφωνήματα που έγιναν εν απουσία του καθώς επίσης και για τηλεφωνήματα που δεν μπορούσε να απαντήσει
 • Προετοιμασία σχεδίων για συντήρηση κυβερνητικών έργων
 • Ενδελεχής έλεγχος εντύπου προσφοράς με επικέντρωση στην ημερομηνία λήξης της προσφοράς καθώς επίσης και το είδος των συστημάτων που χρειάζεται το έργο
 • Δημιουργία καταλόγου με τα διάφορα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία
 • Ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος για εισαγωγή νέων μοντέλων προϊόντων
 • Ενημέρωση του κατάλογου προϊόντων με τα νέα μοντέλα
 • Μελέτη των ημικρατκών εγγράφων προσφοράς, σημειώσεις κυριοτέρων σημείων, ετοιμασία δομής, διεκπεραίωση προσφοράς και διευθέτηση έγκυρης και έγκαιρης παράδοσης της

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στον κλάδο Ηλεκτρολογίας, Διοίκησης γραφείου ή γραμματειακά
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Γνώσεις AutoCad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Security (Λεμεσό – Λάρνακα)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Μεθοδικότητα
 • Σωστός καθημερινός προγραμματισμός
 • Τεχνικές γνώσεις υλικών
 • Γνώσεις προγραμμάτων διαφόρων λογισμικών
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Πολύ καλή χρήση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στον κλάδο της Ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή σε άλλο συναφή κλάδο

Υποχρεώσεις

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Εγκατάσταση, προγραμματισμός συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας, εκπαίδευση πελατών για σωστό χειρισμό συστημάτων, επίλυση προβλημάτων πελατών, υπεύθυνος συνεργείου
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ( burglar alarm, fire alarm access control, CCTV, κτλ) ασφαλείας στους πελάτες
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας στους πελάτες
 • Εκπαίδευση πελατών στα διάφορα λογισμικά των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα υποστατικά τους (CCTV, downloading, access control κτλ)
 • Εκπαίδευση πελατών στο χειρισμό των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα υποστατικά τους (burglar alarm, fire alarm, CCTV, access control κτλ)
 • Διαχείριση stock αυτοκινήτου/αποθήκης που είναι υπεύθυνος
 • Έλεγχος μέσω του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης της ομαλή λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στα υποστατικά των πελατών
 • Έλεγχος από το κεντρικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης για τυχών συναγερμούς και ειδοποιήσεις από τα συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί στον πελάτη και αναλόγως με τις εντολές του πράττει
 • Επικοινωνία με προγραμματιστή για προγραμματισμό και λειτουργία των διαφόρων περιφερικών συστημάτων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού για τυχών προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν στα συστήματα ασφαλείας

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Βοηθός Γενικού Διευθυντή (Λεμεσό) – €22000

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής /μηχανικής υπολογιστών / πληροφορικής
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση AutoCAD θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μέλος ΕΤΕΚ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Γενική εποπτεία γραφείου Γενικού Διευθυντή
 • Γενική εποπτεία και έλεγχος τμήματος προσφορών

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Ετήσιες απολαβές μέχρι και €22000,00

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.
Α
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Υπεύθυνος Website, Portal & OnLine shop (Λεμεσός)

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Διαχείριση και συνεχής αναβάθμιση ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)  με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τις αγοράς
 • Ολοκλήρωση παραγγελιών με online πελάτες
 • Έρευνα αγοράς νέων προϊόντων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές
 • Έλεγχος, Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Google Ads., Google Analytics & SEO

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε σχετικό κλάδο
 • Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση WordPress, Magento, PHP και Javascript
 • Γνώσεις σε Google Ads, Google Analytics, SEO.
 • Σωστή διαχείριση – ολοκλήρωση παραγγελιών, καθώς και διαρκής βελτίωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα Photoshop, Illustrator θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Διάρκεια εργοδότησης: Μόνιμη

Μισθός : πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις για το τμήμα Automation.

Τεχνικός Αυτοματισμών (Λεμεσό)

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής / αυτοματισμού
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση Δικτύων Δεδομένων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Εγκαταστάσεις σε συστήματα αυτοματισμών

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 08/08/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

elΕλληνικα

Ελληνικα