Καριέρα

Η Piperaris Security Protection αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους. Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις.

Λειτουργοί κέντρου λήψεως σημάτων (Λεμεσός)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος/η μέσης εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Παρακολούθηση και διαχείριση κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού και άλλων συστημάτων
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Επικοινωνία με πελάτες ή αρμόδιες αρχές
 • Εργασία σε βάρδιες (4ωρες ή 8ωρες βάρδιες)
 
Διάρκεια απασχόλησης:  Δυνατότητα για Μόνιμη ή Μερική Απασχόληση
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας. Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  ή με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι 6/01/2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο σε Computer science, computer engineering electronics, information technology ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/ και συντονισμό εργασιών τμήματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Προετοιμασία προγράμματος συντηρήσεων κι εξυπηρέτησης
 • Αλληλογραφία
 • Τήρηση αρχείου τεχνικού τμήματος
 • Τιμολογήσεις
 • Προώθηση υπηρεσιών εταιρείας
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας. Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/11/2018 στοhr@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται «Συντονιστής/τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου (Λεμεσός)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Δίπλωμα Λογιστικής L.C.C.I. HIGHER
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Εισπράξεις υπολοίπων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες
 • Λογιστικές εγγραφές
 • Τιμολογήσεις , έλεγχος χρεωστών/ πιστωτών
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους στοaccounts@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται «Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου (Λεμεσός)». μέχρι 26/11/2018

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
Μηχανικός για τμήμα μελετών (για Λεμεσό)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση AutoCAD θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μέλος ΕΤΕΚ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Ετοιμασία μελετών, προσφορών, έργων σε συστήματα συναγερμού
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους στοhr@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται «Μηχανικός για τμήμα μελετών (για Λεμεσό)».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
ΑΓΟΡΑ ONLINE
Ελληνικα