Η Piperaris Security αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους για καριέρα ο καθένας στο αντικείμενο του.

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

 1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμού / τηλεπικοινωνίες.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης

 • Εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχος εξοπλισμού συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού που αφορούν συστήματα ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, θυροτηλεόρασης. Δικτύων Wi-Fi κ.α.
 • Εφαρμογή προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης υφιστάμενων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Eπιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS Office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πιστοποιητικό KNX Partner θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση δικτύων δεδομένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση αποτελεί πλεονέκτημα

Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Μόνιμη θέση εργασίας
 • Μισθός πολύ ικανοποιητικός αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Συνεχής εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ως 30/04/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

 1. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Άδεια Ηλεκτρολόγου (HMY) ή Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Γνώσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS Office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση δικτύων δεδομένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πιστοποιητικό KNX Partner θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Γενικά Καθήκοντα Θέσης:

 • Εκτέλεση και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχος εξοπλισμού συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού που αφορούν συστήματα ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, θυροτηλεόρασης. Δικτύων Wi-Fi κ.α.
 • Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Διάρκεια εργοδότησης:

Μόνιμη
Ετήσιες απολαβές μέχρι και €22000,00.
Ελκυστικό και ευέλικτο ωράριο εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ως την 30/04/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας (Λεμεσό)

 1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας (Λεμεσό)

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμού / τηλεπικοινωνίες.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης

 • Εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχος εξοπλισμού συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού που αφορούν συστήματα ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, θυροτηλεόρασης. Δικτύων Wi-Fi κ.α.
 • Εφαρμογή προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης υφιστάμενων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS Office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση δικτύων δεδομένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια Απασχόλησης

 • Μόνιμη θέση εργασίας
 • Μισθός πολύ ικανοποιητικός αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Συνεχής εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ως 30/04/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Διευθυντής μελετών (για Λεμεσό & Λευκωσία)

 1. Διευθυντής μελετών (για Λεμεσό & Λευκωσία)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής/ μηχανικής υπολογιστών
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης

 • Γενική εποπτεία και έλεγχος τμήματος προσφορών, σχεδιασμός και μελέτη έργων
 • Ετοιμασία μελετών, προσφορών, έργων σε λύσεις ασφαλείας.

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Γνώση AutoCAD θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μέλος ΕΤΕΚ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια απασχόλησης

 • Μόνιμη
 • Ετήσιες απολαβές μέχρι και €22000,00.
 • Ελκυστικό και ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/04/2023 στο [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Διευθυντής Πωλήσεων (για Λεμεσό & Λευκωσία)

 1. Διευθυντής Πωλήσεων (για Λεμεσό & Λευκωσία)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων ERP, Analytics, Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης

 • Γενική εποπτεία και έλεγχος τμήματος πωλήσεων
 • Να διοικεί εξ ολοκλήρου το τμήμα πωλήσεων: να συντονίζει, εκπαιδεύει, καθοδηγεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της ομάδας πωλήσεων
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει την στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας για την επίτευξη του στόχου και επέκταση πελατειακής βάσης.
 • Ετοιμασία μελετών, προσφορών, έργων σε λύσεις ασφαλείας.

Διάρκεια απασχόλησης

 • Μόνιμη
 • Ετήσιες απολαβές μέχρι και €22000,00.
 • Ελκυστικό και ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/04/2023 στο [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

elΕλληνικα

Ελληνικα