Η Piperaris Security αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους για καριέρα ο καθένας στο αντικείμενο του.

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Security (Λεμεσό)
 1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Security (Λεμεσό)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Μεθοδικότητα
 • Σωστός καθημερινός προγραμματισμός
 • Τεχνικές γνώσεις υλικών
 • Γνώσεις προγραμμάτων διαφόρων λογισμικών
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Πολύ καλή χρήση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στον κλάδο της Ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή σε άλλο συναφή κλάδο

Υποχρεώσεις

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Εγκατάσταση, προγραμματισμός συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας, εκπαίδευση πελατών για σωστό χειρισμό συστημάτων, επίλυση προβλημάτων πελατών, υπεύθυνος συνεργείου
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ( burglar alarm, fire alarm access control, CCTV, κτλ) ασφαλείας στους πελάτες
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας στους πελάτες
 • Εκπαίδευση πελατών στα διάφορα λογισμικά των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα υποστατικά τους (CCTV, downloading, access control κτλ)
 • Εκπαίδευση πελατών στο χειρισμό των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα υποστατικά τους (burglar alarm, fire alarm, CCTV, access control κτλ)
 • Διαχείριση stock αυτοκινήτου/αποθήκης που είναι υπεύθυνος
 • Έλεγχος μέσω του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης της ομαλή λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στα υποστατικά των πελατών
 • Έλεγχος από το κεντρικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης για τυχών συναγερμούς και ειδοποιήσεις από τα συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί στον πελάτη και αναλόγως με τις εντολές του πράττει
 • Επικοινωνία με προγραμματιστή για προγραμματισμό και λειτουργία των διαφόρων περιφερικών συστημάτων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού για τυχών προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν στα συστήματα ασφαλείας

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Χειριστής/Λειτουργός Κέντρου Λήψεων Σημάτων
 1. Χειριστής/Λειτουργός Κέντρου Λήψεων Σημάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ:

 • Άτομο σοβαρό
 • Ευγενικό
 • Για πλήρη ή μερική απασχόληση στο 24ωρο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
 • Πενθήμερη εργασία
 • Ωράριο με βάρδιες
 • Οι ώρες και οι ημέρες μπορούν να αλλάζουν σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο
 • Το κέντρο ελέγχου λειτουργεί 24 ώρες/ 365 ημέρες τον χρόνο άρα απαιτείται εργασία και τις αργίες

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Χειρισμός προγράμματος παρακολούθησης του κέντρου ελέγχου Η/Υ
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση και διαχείριση Βλαβών για παράδοση στο τεχνικό τμήμα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Ευγένεια
 • Ταχύτητα
 • Υπευθυνότητα (ανάληψη πρωτοβουλιών)
 • Οργανωτικό και παραγωγικό χαρακτήρα
 • Ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Άριστη γνώσης Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Λυκείου ή τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Home Automation System Integrator / Προγραμματιστή Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού
 1. Home Automation System Integrator / Προγραμματιστή Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού

 2. Η Εταιρεία Piperaris Automations με έδρα τη Λεμεσό ζητά να προσλάβει Προγραμματιστή Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Αυτοματισμών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • ΚΝΧ Partner
 • IT /networking skills
 • Καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Γνώση συστημάτων Crestron/URC/RTi θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία σε έργα κτιριακού αυτοματισμού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Προγραμματισμός, έλεγχος και ενοποίηση κτιριακών συστημάτων ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, άρδευσης, ασφάλειας, θυροτηλεόρασης, δικτύων Wi-Fi κ.α
 • Απρόσκοπτη συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για την ομαλή διεκπαιράιωση των έργων.
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Home Automation System Technician/Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού
 1. Home Automation System Technician/Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής / αυτοματισμού
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Πιστοποιητικό ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση Δικτύων Δεδομένων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχος εξοπλισμού συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού που αφορούν συστήματα ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, άρδευσης, ασφάλειας, θυροτηλεόρασης, δικτύων Wi-Fi κ.α
 • Εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής.
 • Εφαρμογή προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης υφιστάμενων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού.
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Sales Support Engineer (Λευκωσία)
 1. Sales Support Engineer (Λευκωσία)

Υποχρεώσεις:

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες:

  • Σχεδιασμός & Μελέτη Έργων
  • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
  • Σύνταξη μελέτης – προσφοράς για πελάτες
  • Καθορισμός των τιμών προσφοράς του έργου καθώς επίσης και τυχών εκπτώσεις που ίσως δοθούν στον πελάτη
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Συμβουλές Ασφαλείας σε πελάτες
  • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πιο πάνω
  • Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, η προσφορά μετατρέπεται σε παραγγελία
  • Με την δημιουργία της παραγγελίας ενημερώνεται το λογιστήριο για άνοιγμα μερίδας πελάτη
  • Παράδοση παραγγελίας στο τεχνικό τμήμα για οργάνωση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν
  • Αρχειοθέτηση προσφορών σε ιδιώτες
  • Αρχειοθέτηση προσφορών για κυβερνητικά έργα
  • Αρχειοθέτηση παραγγελιών σε ιδιώτες
  • Αρχειοθέτηση παραγγελιών για κυβερνητικά έργα
  • Ετοιμασία τελικών αποτυπωτικών σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
  • Παράδοση τελικών αποτυπωτικών σχεδίων στο τεχνικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες
  • Ετοιμασία εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
  • Διατήρηση αρχείου περιοδικών σχετικών με τα προϊόντα (magazine file)
  • Αναθεώρηση των τιμών κάποιον προϊόντων στην προσφορά του πελάτη και αναπροσαρμογή της τιμής έκπτωσης (σε ειδικές περιπτώσεις)
  • Εξετάζει τις προσφορές και τις παραγγελίες
  • Ενδελεχής έλεγχος εντύπου προσφοράς με επικέντρωση στην ημερομηνία λήξης της προσφοράς καθώς επίσης και το είδος των συστημάτων που χρειάζεται το έργο
  • Δημιουργία καταλόγου με τα διάφορα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία
  • Ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος για εισαγωγή νέων μοντέλων προϊόντων
  • Ενημέρωση του κατάλογου προϊόντων με τα νέα μοντέλα
  • Μελέτη των ημικρατκών εγγράφων προσφοράς, σημειώσεις κυριοτέρων σημείων, ετοιμασία δομής, διεκπεραίωση προσφοράς και διευθέτηση έγκυρης και έγκαιρης παράδοσης της

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Πτυχίο  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων
 • Γνώσεις AutoCad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Sales Manager (Λευκωσία)
 1. Sales Manager (Λευκωσία)

Υποχρεώσεις:

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες:

  • Σχεδιασμός & Μελέτη Έργων
  • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
  • Σύνταξη μελέτης – προσφοράς για πελάτες
  • Καθορισμός των τιμών προσφοράς του έργου καθώς επίσης και τυχών εκπτώσεις που ίσως δοθούν στον πελάτη
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Συμβουλές Ασφαλείας σε πελάτες
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πιο πάνω
  • Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, η προσφορά μετατρέπεται σε παραγγελία
  • Με την δημιουργία της παραγγελίας ενημερώνεται το λογιστήριο για άνοιγμα μερίδας πελάτη
  • Παράδοση παραγγελίας στο τεχνικό τμήμα για οργάνωση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν
  • Αρχειοθέτηση προσφορών σε ιδιώτες
  • Αρχειοθέτηση προσφορών για κυβερνητικά έργα
  • Αρχειοθέτηση παραγγελιών σε ιδιώτες
  • Αρχειοθέτηση παραγγελιών για κυβερνητικά έργα
  • Ετοιμασία τελικών αποτυπωτικών σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
  • Παράδοση τελικών αποτυπωτικών σχεδίων στο τεχνικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες
  • Ετοιμασία εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
  • Διατήρηση αρχείου περιοδικών σχετικών με τα προϊόντα (magazine file)
  • Αναθεώρηση των τιμών κάποιον προϊόντων στην προσφορά του πελάτη και αναπροσαρμογή της τιμής έκπτωσης (σε ειδικές περιπτώσεις)
  • Εξετάζει τις προσφορές και τις παραγγελίες
  • Ενδελεχής έλεγχος εντύπου προσφοράς με επικέντρωση στην ημερομηνία λήξης της προσφοράς καθώς επίσης και το είδος των συστημάτων που χρειάζεται το έργο
  • Δημιουργία καταλόγου με τα διάφορα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία
  • Ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος για εισαγωγή νέων μοντέλων προϊόντων
  • Ενημέρωση του κατάλογου προϊόντων με τα νέα μοντέλα
  • Μελέτη των ημικρατκών εγγράφων προσφοράς, σημειώσεις κυριοτέρων σημείων, ετοιμασία δομής, διεκπεραίωση προσφοράς και διευθέτηση έγκυρης και έγκαιρης παράδοσης της

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Πτυχίο  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων
 • Γνώσεις AutoCad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

elΕλληνικα

Ελληνικα