Η Piperaris Security αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους για καριέρα ο καθένας στο αντικείμενο του.

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

 1. Zητείται

  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Κτιριακού Αυτοματισμού (Λεμεσό)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμού / τηλεπικοινωνίες.
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Πιστοποιητικό KNX Partner θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση δικτύων δεδομένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Γενικά καθήκοντα θέσης

 • Εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχος εξοπλισμού συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού που αφορούν συστήματα ελέγχου φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού και θερμάνσεων, ήχου και εικόνας, οικιακού κινηματογράφου, θυροτηλεόρασης. Δικτύων Wi-Fi κ.α.
 • Εφαρμογή προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης υφιστάμενων συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού
 • Καθημερινή ενημέρωση και αναφορά στον Project Manager της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στον κλάδο Δημόσιων σχέσεων/Marketing/Ψυχολογίας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Σωστός καθημερινός προγραμματισμός
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Άδεια οδήγησης

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση αποτελεί πλεονέκτημα

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας – Μισθός πολύ ικανοποιητικός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ως την 01/08/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Υπεύθυνος Πωλήσεων (Λευκωσία)
 1. Zητείται Υπεύθυνος Πωλήσεων (Λευκωσία)

Υποχρεώσεις:

Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας τόσο των καθηκόντων του όσο και της εταιρείας. Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας.

Καθήκοντα  / Υπευθυνότητες 

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σε χώρους υφισταμένων και ανεγειρόμενων κτιρίων εταιρειών.
 • Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες που προέρχονται από τις επαρχίες που αντιπροσωπεύει.
 • Καθημερινός έλεγχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να ενημερωθεί για τα τηλεφωνήματα που έγιναν εν απουσία του και αφορούσαν υποψήφιους πελάτες και ταυτόχρονα να τους πάρει πίσω.
 • Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πελάτη προσπαθεί να καταγράψει τις ανάγκες του και ταυτόχρονα να κλείσει κάποιο ραντεβού για παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας.
 • Αν καταστεί αναγκαίο ζητείται από τον πελάτη να του δώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του υποστατικού και έλεγχος των κτιριακών υποδομών αν πρόκειται για υφισταμένη υποδομή.
 • Κατά την διάρκεια του ραντεβού με τον πελάτη παρουσιάζει καταλόγους προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία και υποδείχνει τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο πελάτης.
 • Μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων, σημειώσεων, απόψεων και διαφόρων άλλων παραγόντων όπως ανάγκες και απόψεις πελάτη, ώστε να καταλήξει σε ποια προϊόντα θα συμπεριλάβει στην πρόσφορα του.
 • Στην συνέχεια ακολουθεί δεύτερο ραντεβού με τον πελάτη ώστε να του δοθεί η οικονομική πρόσφορα και ταυτόχρονα να δοθούν επεξηγήσεις για τι περιλαμβάνει η κάθε πρόσφορα και πως θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του.
 • Ο σύμβουλος ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει την πρόσφορα του αν ο πελάτης θέλει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιον προϊόν.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις/ εκδηλώσεις με σκοπό την προσέγγιση υποψήφιων πελατών και ταυτόχρονα την ενημέρωση όσων επισκεφθούν το περίπτερο για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη μετά το τέλος των εργασιών στο υποστατικό τους για εξέταση βαθμού ικανοποίησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στον κλάδο Δημόσιων σχέσεων/Marketing/Ψυχολογίας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ευγενικός και συνεργάσιμος
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Εύκολος στις αναπροσαρμογές
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Σωστός καθημερινός προγραμματισμός
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Άδεια οδήγησης

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων MS office
 • Γνώσεις σε EPR της Microsoft Business Central
 • Ικανότητα χρήσης Access Dimensions Lite
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση αποτελεί πλεονέκτημα

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ως την 30/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

elΕλληνικα

Ελληνικα