Εξειδικευμένες Λύσεις Ασφαλείας

Έχουν δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένα πλοία για την μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και οι λιμενικές υποδομές έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν τις φορτώσει και τις εκφορτώσεις τέτοιων πλοίων. Για μία ασφαλή, γρήγορη και οικονομικότερη μεταφορά φορτίων παγκοσμίως προτείνονται συγκεκριμένες κάμερες κοινώς crane cameras ή αλλιώς φωτογραφική μηχανή γερανού.
Τα κρουαζιερόπλοια και γενικά τα επιβατηγά πλοία προσφέρουν ιδιαίτερες ανέσεις ως προς τους χώρους ενδιαίτησης των επιβατών, από άποψης εμφάνισης, διακόσμησης, εξοπλισμών και παροχής υπηρεσιών. Σημαντικότερος παράγοντας σε ένα τέτοιο χώρο αποτελεί η προστασία από φωτιά. Σύστηματα συναγερμού πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία των επιβατών.
Ελληνικα