ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Μια ολοκληρωμένη λύση πλήρης διαχείρισης, ασφάλειας και απλοποίησης των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης. Μια ενιαία σειρά συστημάτων και λογισμικών η οποία αυτοματοποιεί και απλοποιεί πλήρως τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής, αρχειοθέτησης, εντοπισμού, καταγραφής και καταμέτρησης των βιβλίων. Το κόστος λειτουργίας μειώνεται δραματικά ενώ δίνεται τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες. Ταυτόχρονα αυξάνεται τόσο η παραγωγικότητα και η ποιότητα εξυπηρέτησης, όσο και η προστασία και ασφάλεια των βιβλίων.
Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες στρέφονται πλέον στην πρωτοποριακή τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) δηλαδή αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Μια ετικέτα RFID είναι ένα μικρό αυτοκόλλητο που μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα οποιοδήποτε υλικό βιβλιοθήκης (βιβλία, DVD, CD, σπάνιες εκδόσεις κλπ.).
Οι ετικέτες RFID έχουν ενσωματωμένο κύκλωμα/ αντένα στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σχετικών με την διαχείριση της βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγμα τίτλος, συγγραφέας, έκδοση, σειρά ταξινόμησης κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης ασφάλειας του υλικού ώστε να είναι επιτρεπτή ή όχι η μετακίνησή του έξω από το χώρο της βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν ή να επιστρέψουν πολλά είδη βιβλίων ή άλλου υλικού με μία μόνο κίνηση και αυτοματοποιημένα. Πέραν από τους «σταθμούς εργασίας» για τους βιβλιοθηκονόμους υπάρχει και η δυνατότητα για εγκατάσταση «σταθμών αυτοεξυπηρέτησης» για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει δραματική μείωση του κόστους λειτουργίας, μείωση του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης αλλά και σοβαρή μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους στις συναλλαγές εντός της βιβλιοθήκης. Ειδικός «σαρωτής χειρός» κάνει τον εντοπισμό οποιουδήποτε βιβλίου παιχνίδι και η δε ταξινόμηση και απογραφή γίνεται πλέον σε χρόνο ρεκόρ, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η είσοδος/έξοδος ενισχύεται με τις διάφανες «αντένες RFID», οι οποίες θα φροντίσουν την πλήρη ασφάλεια του χώρου, καθώς επίσης θα ενημερώσουν με απόλυτη ακρίβεια, τόσο για την επισκεψιμότητα που έχει η βιβλιοθήκη, όσο και για τις ώρες αιχμής.

Η λύση ολοκληρώνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα ταξινόμησης και διαλογής υλικού. Ο κάθε χρήστης ή υπεύθυνος της βιβλιοθήκης μπορεί να επιστρέψει το υλικό το οποίο δανείστηκε τοποθετώντας το σε ειδικά διαμορφωμένο «αυτόματο διαλογέα», ο οποίος διαθέτει υψηλής ταχύτητας κυλιόμενους ιμάντες. Μέσω των καταγραμμένων δεδομένων στην ετικέτα RFID, οι ιμάντες μπορούν να ταξινομήσουν το υλικό που έχει επιστραφεί ανά κατηγορία σε ειδικά διαμορφωμένα καρότσια (smart trolleys), κάνοντας ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη τη δουλειά του προσωπικού. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης διευρύνεται αφού ο «διαλογέας» μπορεί να εγκατασταθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του χώρου.

Ευφυέστατο λογισμικό διαχείρισης είναι συνδεδεμένο ζωντανά με όλα τα σχετικά συστήματα και πλήρως ενοποιημένο με το βασικό λογισμικό της βιβλιοθήκης. Η χρήση του είναι δυνατή από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, εντός και εκτός χώρου, από όλους τους εμπλεκόμενους. Χρήσιμες πληροφορίες, στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ιστορικό και κάθε λογής σημαντική πληροφορία είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Η πρωτοπόρα στον τομέα Nedap Ολλανδίας, υποστηρίζει ενεργά αρκετά διεθνή πρότυπα και έχει υποστηρίξει με επιτυχία πάρα πολλές αξιόλογες βιβλιοθήκες παγκοσμίως. Βιβλιοθήκες του σύγχρονου κόσμου, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, κολλεγίων, σχολείων, μουσείων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, μικρές και μεγάλες, χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία του μέλλοντος.

Οι σύμβουλοι ασφαλείας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για επεξήγηση των συστημάτων με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων βάση των δικών σας αναγκών.


Σχετικά προϊόντα


Ελληνικα