ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ


Τα Dynameco παρέχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην πυρόσβεση. Μπορούν να προστατεύσουν από ένα μικρό χώρο ενός κυβικού μέτρου όπως ένα πίνακα ηλεκτρισμού ή ένα ερμάρι υπολογιστών, μέχρι και μεγάλους χώρους όπως ένα δωμάτιο αρχείων ή ένα δωμάτιο κεντρικών υπολογιστών (Server Room). Το κεντρικό δωμάτιο των κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ίσως ο σημαντικότερος χώρος όλων των επιχειρήσεων.

Τα Dynameco μπορούν να εγκατασταθούν σε συνδυασμό με σύστημα πυρανίχνευσης ή ως αυτόνομες μονάδες. Μπορούν να προστατεύσουν από ένα μικρό χώρο ενός κυβικού μέτρου όπως ένα πίνακα ηλεκτρισμού ή ένα ερμάρι υπολογιστών, μέχρι και μεγάλους χώρους όπως ένα δωμάτιο αρχείων ή ένα δωμάτιο κεντρικών υπολογιστών (Server Room). Το κεντρικό δωμάτιο των κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ίσως ο σημαντικότερος χώρος όλων των επιχειρήσεων.

Τα Dynameco θεωρούνται κορυφή στα συστήματα πυρόσβεσης με περισσότερες από 50.000 εγκαταστάσεις ανά το παγκόσμιο σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και ο Καναδάς, κατέχοντας στο πελατολόγιο τους επώνυμες εταιρίες όπως Mercedes Benz, Nokia, Toyota, Disney Channel, Maritim Hotels, Bosch, Β.Ρ., Deloitte καθώς και πολλές άλλες.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας έχουν την δυνατότητα να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους κάθε χώρου και να προβούν σε αποτελεσματικές εισηγήσεις λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περίπτωσης.


Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="149,150,3359a,3125a,3127a,3126a,4539a,4540a,4418a"]
Ελληνικα