ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ένα από τα βασικά συστατικά που απαιτείται για την έναρξη και εξάπλωση μιας φωτιάς είναι το οξυγόνο. Αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε ζουν ή εργάζονται άνθρωποι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται πραγματικά στον αέρα. Το σύστημα συναγερμού πυρανίχνευσης αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία κάθε επιχείρησης, οικίας και υποστατικού.
Το σύστημα πυρασφάλειας είναι έτοιμο να ανιχνεύσει καπνό και φωτιά. Ο κεντρικός πίνακας θα δώσει ένδειξη στο ακριβής σημείο φωτιάς στο κτίριο και αυτόματα θα ενεργοποιήσει τις σειρήνες και οπτικούς φάρους με σκοπό να ενημερωθούν για το συμβάν τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο, ενώ ταυτόχρονα ειδικός τηλεφωνητής θα ειδοποιήσει την πυροσβεστική υπηρεσία και άλλους ενδιαφερόμενους με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση.

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη του κάθε χώρου ξεχωριστά με σκοπό την ανίχνευση πιθανής πυρκαγιάς, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σκοπεύοντας στην άρτια λειτουργία των συστημάτων βάση των διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επεξήγηση του συστήματος, με σκοπό την δική σας ασφάλεια και της περιουσίας σας.

Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="127,128,104,301,129,131,133,134,135,138,305"]
Ελληνικα