ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


Έλεγχος γίνεται για την είσοδο αλλά και για την έξοδο των ατόμων από μία πόρτα ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς τη χρήση του συστήματος. Με την εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες του συστήματος ως προς την ευελιξία προγραμματισμού, διαχείρισης, καταγραφής γεγονότων πρόσβασης και όχι μόνο. Προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες ελέγχου παρουσίας για σκοπούς μισθοδοσίας.

Προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες ελέγχου παρουσίας για σκοπούς μισθοδοσίας.

Τα συστήματα πρόσβασης που προσφέρει η εταιρεία μας είναι πολύ φιλικά προς τα άτομα που τα χρησιμοποιούν, ενώ για τον κάθε χρήστη μπορεί να οριστεί ξεχωριστά διαφορετική χρονική ζώνη έναρξης-λήξης ισχύος της κάρτας, του κωδικού, του δακτυλικού αποτυπώματος κ.λ.π.

Ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις, εργοστάσια, γραφεία, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, λιμάνια, γυμναστήρια, οικίες και όχι μόνο.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι πάντα στην διάθεσή σας για περισσότερη ενημέρωση με σκοπό την σωστή επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, που να ανταποκρίνονται στην δική σας περίπτωση και σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.


Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="320,274,318,270,117,159,126,208"]
Ελληνικα