ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ


Οι πολλών ειδών αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής νερού που θα είναι εγκατεστημένοι σε στρατηγικά σημεία στο χώρο επιτήρησης, θα ενημερώσουν τον κεντρικό πίνακα, για το ακριβής σημείο της διαρροής. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα ανίχνευσης διαρροής νερού, επιτρέπει τον έγκαιρο και ακριβή εντοπισμό διαρροών, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την καθοδήγηση πιθανών επισκευών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση, οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για να επισκεφτούν το χώρο σας και να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους. Αναλόγως τον κινδύνων θα προβούν σε σχεδιασμό λύσεων που να ανταποκρίνονται στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες.

Η εταιρεία μας μελετά και σχεδιάζει την κάλυψη του κάθε χώρου ξεχωριστά και είναι πρόθυμη για ενημέρωση και επεξήγηση όλων των συστημάτων.


Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="254,253,252"]
Ελληνικα