ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ)

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα και δεν χρειάζεται την ανθρώπινη παρουσία. Προσφέρει έγκαιρη, έγκυρη και πλήρης ενημέρωση χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης των στοιχείων και με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνει ζημιές και τυχών λάθη. Στην περίπτωση που υπάρξει πτώση ή άνοδος της απαιτούμενης θερμοκρασίας ή υγρασίας, το σύστημα θα ενημερώσει τηλεφωνικώς ή και με συναγερμό όλους τους ενδιαφερομένους
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής (όπως HACCP) είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και καταγραφή των θερμοκρασιών και της σχετικής υγρασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το σύστημα καταγραφής και συναγερμού δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κατάλληλο για νοσοκομεία, κλινικές, τράπεζες αίματος, φαρμακευτικές εταιρείες, διανομείς καλλυντικών, συσκευαστήρια τροφίμων, γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αποθήκες, μουσεία, βιομηχανίες και είναι ιδανικό για οποιονδήποτε χώρο στον οποίο επιβάλλεται η καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ακόμη προσφέρονται ειδικά συστήματα για καταγραφή άλλων δεδομένων όπως τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ταχύτητας αέρα, στάθμης νερού, θερμοκρασίας εδάφους και άλλων για σκοπούς στατιστικής και έρευνας.

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα, μειώνοντας το κόστος καταγραφής δεδομένων, μιας και δεν χρειάζεται την ανθρώπινη παρουσία. Με τον τρόπο αυτό προσφέρει πλήρη έλεγχο, παρακολούθηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την πρώτη ύλη μέχρι και την αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά του τελικού προϊόντος. Προσφέρει έγκαιρη, έγκυρη και πλήρης ενημέρωση χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης των στοιχείων από την παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα και με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνει ζημιές και τυχών λάθη. Έτσι εξασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα των προϊόντων μιας επιχείρησης, καθώς και τη μείωση του κόστους και του χρόνου εργασίας αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη στις επιχειρήσεις.

Η μεγάλη προτίμηση των πελατών μας είναι το ECOLOG το οποίο διαθέτει μνήμη μέχρι και 440 ημέρες, το οποίο συλλέγει πληροφορίες, τις οποίες αρχειοθετεί με εικοσάλεπτες καταγραφές δεδομένων. Στην περίπτωση που υπάρξει πτώση ή άνοδος της απαιτούμενης θερμοκρασίας ή υγρασίας στο χώρο που επιτηρείται το σύστημα θα ενημερώσει τηλεφωνικώς ή και με συναγερμό όλους τους ενδιαφερομένους. Διαθέτει πανέξυπνο λογισμικό πρόγραμμα για μεταφορά όλων των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.


Σχετικά προϊόντα


[smdmc_products ids="255,256,105,139,140,301,257,258"]
Ελληνικα