ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημόσια Κτίρια / Δημόσιες Υπηρεσίες

Διάφορες υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα λειτουργούν σαν σημεία εξυπηρέτησης όπως, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Γραφείο Πολίτη, αίθουσα πρώτων βοηθειών κλπ.

Τέτοιοι χώροι προκαλούν πολύ συχνά ανεπιθύμητες ουρές λόγω υπερβολικής συμφόρησης και αυτό συμβαίνει γιατί η ζήτηση για κάποια υπηρεσία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί άμεσα μερικές φορές, με αποτέλεσμα την μη ομαλή λειτουργία του χώρου.

Τα πανέξυπνα συστήματα ελέγχου σειράς προτεραιότητας, διευθετούν και διαχειρίζονται δίκαια την όποια αναμονή εξυπηρέτησης με αποτέλεσμα να μειώνουν δραματικά, να προβλέπουν και να απλοποιούν τον χρόνο αναμονής, την διαδικασία και την διάρκεια εξυπηρέτησης.

Πλεονεκτήματα

  • Καταργούν τις ανεπιθύμητες ουρές
  • Θεαματικές βελτιώσεις στην ικανοποίηση του πελάτη
  • Άνεση και βελτίωση στην εργασιακή απόδοση
  • Εύκολη προσαρμογή και πολλαπλές επιλογές χρήσης λειτουργίας
  • Διάφορες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα, σε παράλληλα σημεία εξυπηρέτησης μέσα στον ίδιο χώρο
  • Η επικοινωνία του συστήματος μπορεί να γίνει Ενσύρματα ή Ασύρματα σε χώρους όπου δεν υπάρχει καλωδίωση
  • Διαθέτει λογισμικό το οποίο προγραμματίζεται με βάσει των αναγκών της κάθε εφαρμογής και διαχειρίζεται το σύστημα παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και σχετικές αναφορές.
  • Το σύστημα καταγράφει και αρχειοθετεί την κάθε πληροφορία, έτσι με ευκολία εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται οι λόγοι και οι όποιες αδυναμίες προκαλούν συνωστισμό στους χώρους αναμονής
  • Προσφέρει στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ιστορικό και κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία με την χρήση βασικών δεικτών
  • Μετρήσιμη παραγωγικότητα του κάθε εξυπηρετητή ξεχωριστά.
Ελληνικα