Η εταιρία συστημάτων ασφαλείας Piperaris Security ζητά να προσλάβει άτομο για να καλύψει την πιο κάτω θέση (Για Λεμεσό ή Λευκωσία):

 1. Sales Support Engineer (Λεμεσός – Λευκωσία)

Υποχρεώσεις

 • Να ακολουθεί πιστά, με πειθαρχία και σοβαρότητα όλους τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας
 • Να φροντίζει για την οργάνωση και προετοιμασία του αναγκαίου κλίματος για την επίτευξη τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων στόχων με την στενή συνεργασία όλου του προσωπικού της εταιρείας

Καθήκοντα / Υπευθυνότητες

 • Σχεδιασμός & Μελέτη Έργων
 • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
 • Σύνταξη μελέτης – προσφοράς για πελάτες
 • Καθορισμός των τιμών προσφοράς του έργου καθώς επίσης και τυχών εκπτώσεις που ίσως δοθούν στον πελάτη
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Συμβουλές Ασφαλείας σε πελάτες
 • Επιμέτρηση ποσοτήτων έργων και κοστολόγηση
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πιο πάνω
 • Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, η προσφορά μετατρέπεται σε παραγγελία
 • Με την δημιουργία της παραγγελίας ενημερώνεται το λογιστήριο για άνοιγμα μερίδας πελάτη
 • Παράδοση παραγγελίας στο τεχνικό τμήμα για οργάνωση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν
 • Αρχειοθέτηση προσφορών σε ιδιώτες
 • Αρχειοθέτηση προσφορών για κυβερνητικά έργα
 • Αρχειοθέτηση παραγγελιών σε ιδιώτες
 • Αρχειοθέτηση παραγγελιών για κυβερνητικά έργα
 • Ετοιμασία τελικών αποτυπωτικών σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παράδοση τελικών αποτυπωτικών σχεδίων στο τεχνικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες
 • Ετοιμασία εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων για συντήρηση υφιστάμενων έργων
 • Διατήρηση αρχείου περιοδικών σχετικών με τα προϊόντα (magazine file)
 • Αναθεώρηση των τιμών κάποιον προϊόντων στην προσφορά του πελάτη και αναπροσαρμογή της τιμής έκπτωσης (σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Εξετάζει τις προσφορές και τις παραγγελίες
 • Ενδελεχής έλεγχος εντύπου προσφοράς με επικέντρωση στην ημερομηνία λήξης της προσφοράς καθώς επίσης και το είδος των συστημάτων που χρειάζεται το έργο
 • Δημιουργία καταλόγου με τα διάφορα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία
 • Ενημέρωση του λογιστικού προγράμματος για εισαγωγή νέων μοντέλων προϊόντων
 • Ενημέρωση του κατάλογου προϊόντων με τα νέα μοντέλα
 • Μελέτη των ημικρατκών εγγράφων προσφοράς, σημειώσεις κυριοτέρων σημείων, ετοιμασία δομής, διεκπεραίωση προσφοράς και διευθέτηση έγκυρης και έγκαιρης παράδοσης της

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Πτυχίο  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ικανότητα χειρισμού δύσκολων πελατών
 • Να παίρνει γρήγορα αποφάσεις
 • Πολύ καλή χρήση Internet
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις λογισμικών προγραμμάτων
 • Γνώσεις AutoCad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

elΕλληνικα

Ελληνικα