Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Η Εταιρεία «M. T. Piperaris Trading LTD» με την επωνυμία  “Piperaris Security Protection” αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος Ιστοχώρου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Τήρησης Ιδιωτικού Απορρήτου της Piperaris Security Protection.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.

 1. Διάταξη – Δομή του Iστοχώρου piperaris.com

Ο Ιστοχώρος μας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο πληροφοριών και υπηρεσιών τόσο για τους επιχειρηματικούς εταίρους μας όσο και για το ευρύ κοινό, μια πύλη για τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που παρέχουμε σε πελάτες που αναζητούν πληροφορίες  και ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Εταιρεία μας.

Επισημαίνουμε ότι ιστοσελίδες τρίτων, τις οποίες ενδέχεται να επισκεφθείτε ακολουθώντας συνδέσμους που παρέχονται στον Ιστοχώρο μας, βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου μας και διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Για τις πολιτικές αυτές, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Piperaris Security Protection», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 105Α, Τ.Κ. 3021 στη Λεμεσό, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστοχώρου piperaris.com (εφεξής «Ιστοχώρος»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας:

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ως ακολούθως:

 • Μέσω της φόρμας που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα μας piperaris.com/data-protection-preferences
 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected], ή
 • Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 105Α, Τ.Κ. 3021»
 1. Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το διαδικτυακό σας αίτημα. Εν προκειμένω, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών του Ιστοχώρου, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 2. Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας piperaris.com/contact προκειμένου να αναρτήσετε ένα σχόλιο ή για να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να ερευνήσουμε το αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
 3. Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία «shop.piperaris.com» (για τις Online αγορές σας) στην ιστοσελίδα shop.piperaris.com και ζητάτε να λαμβάνετε σημαντικές ενημερώσεις μέσω e-mail για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή προχωράτε σε αγορές online.
 4. Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Διαδικτυακής Διαχείρισης Τηλεματικής gps.piperaris.com για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε σχετικά με τη διαχείρηση στόλου οχημάτων.
 5. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα «Smart Automations» www.creativeautomationltd.com .
 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες, σε Εκθέσεις ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στον Ιστοχώρο μας, σε χώρους εκδηλώσεων και στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε.
 • Επιλέγοντας να λαμβάνετε, από εμάς, ενημερωτικό υλικό για προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστοχώρου μας.
 • Εάν εγγραφείτε συνδρομητής στα ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail.
 • Εάν ζητήσετε μέσω e-mail περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα μας
 • Εάν ως πελάτης ολοκληρώσετε αγορές ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχουμε.
 1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω του Ιστοχώρου μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες όπως φυσική διεύθυνση επικοινωνίας κλπ. Όσον αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων πιστωτικών καρτών, αυτή πραγματοποιείται επί του παρόντος αποκλειστικά μέσω εξωτερικής ιστοσελίδας της υπηρεσίας της Paypal Και της JCC.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μας παρέχετε, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες παραλαμβάνονται ρητώς με την καταγεγραμμένη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Μπορείτε να δηλώσετε τις αντίστοιχες προτιμήσεις σας επιλέγοντας συγκεκριμένα πεδία (checkboxes) στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων που σας αφορούν σε καθεμία από τις ενότητες του Ιστοχώρου μας. Οι επιλογές σας θα καταχωρηθούν στο σχετικό αρχείο επεξεργασίας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα το σύνολο ή μέρος των επιλογών σας σε οποιαδήποτε σχετική ενότητα του Ιστοχώρου μας.

Ωστόσο, αναγνωρίζετε, ότι ορισμένες από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (π.χ. online αγορές, παροχή υπηρεσιών και συμβουλών ασφαλείας κλπ) δεν μπορούν να παρασχεθούν αποτελεσματικά παρά μόνον εάν μας διαθέσετε τα κατάλληλα δεδομένα.

H Piperaris Security Protection δεσμεύεται:

 • Να επεξεργάζεται τον περιορισμένο όγκο και το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούμενη υπηρεσία.
 • Να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστοχώρο.
 • Να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή του.
 1. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η περίοδος διατήρησης από την πλευρά μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής και την υπηρεσία που ζητήσατε να σας παρασχεθεί και περιγράφεται σαφώς παρακάτω:

 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την απάντησή μας προς εσάς, ή από την αποστολή του σχολίου σας προς τα αρμόδια τμήματα.
 • Τα e-mails που μας παρέχετε για να εγγραφείτε ω συνδρομητής στα Ενημερωτικά Δελτία μας διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης της συνδρομής.
 • Τα e-mails ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες ή άλλες διαδραστικές λειτουργίες στον Iστοχώρο μας διατηρούνται έως ότου λάβουμε από εσάς αίτημα κατάργησης της συνδρομής.
 1. Επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, οι οποίες δεσμεύονται για τη συμμόρφωση τους προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ενώ, για τους σκοπούς της φιλοξενίας και συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων, οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1. Διαβίβαση των πληροφοριών που σας αφορούν:

Ανταποκρινόμενοι στις επιλογές σας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα που δραστηριοποιείται στην Piperaris Security Systems σύμφωνα με το σχετικό σκοπό επεξεργασίας, (π.χ. στην περίπτωση αποστολής προωθητικών ενεργειών, απάντησης σε σχόλια, κλπ.)

 1. Τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει το δικαίωμα να ελέγχετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης»). Επιπλέον μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν επικοινωνώντας μαζί μας, όπως υποδεικνύεται παραπάνω υπό (3) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων:

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δεδομένου ότι ο Ιστοχώρος μας καλύπτεται με σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας. Κάθε πληροφορία που μας παρέχετε αποθηκεύεται στους ασφαλείς διακομιστές (server) μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με τη χρήση τεχνολογίας SSL και υποβάλλεται σε επεξεργασία από αξιόπιστο πάροχο (merchant). Όταν σας έχουμε δώσει (ή όταν έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του Ιστοχώρου μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητούμε να μη γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν. H Piperaris Security Systems σας ζητά προτινόμενο κωδικό πρόσβασης κατά την δημιουργία Επαγγελματικού Λογαριασμού στον οποίο αφού δημιουργηθεί το account σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα μπορείτε να το τροποποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε.

 1. Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων:

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις προς και από ιστοχώρους των εντολέων, προμηθευτών, διαφημιστών μας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση προς οποιονδήποτε από τους άλλους αυτούς ιστοχώρους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων. Παρακαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.

 1. Cookies

Στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies προκειμένου να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του παρόντος Ιστοχώρου και για να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Επιπρόσθετα, τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τον Ιστοχώρο μας ή τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο Κοινό. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες ή προσφορές από την Piperaris Security Systems ή τρίτα μέρη, οι οποίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

 1. Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα , μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ο οποίος θα διερευνήσει την υπόθεση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο αρμόδιο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  www.dataprotection.gov.cy ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του ΓΚΠΔ.

 1. Αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικότητας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στη παρούσα θέση.

enEnglishelΕλληνικα

Ελληνικα