ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ξενοδοχείο

Κάθε ξενοδοχείο είναι ένας κόσμος με πολύπλοκες διαχρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ επισκεπτών, προσωπικού, προμηθευτών και φυσικών υποδομών. Αυτή η πολυπλοκότητα θέτει τεράστιες απαιτήσεις στα συστήματα ασφάλειας αλλά και επικοινωνίας. . Ένας κλάδος ο οποίος έχει ζωή 24 ώρες το 24ωρο οφείλει να παρέχει σε όλους το αίσθημα της ασφάλειας.

Ο σωστός συνδυασμός λύσεων ασφάλειας σε ένα ξενοδοχείο απαιτεί αρκετή προσοχή και μελέτη από καταρτισμένη εταιρεία και έμπειρο προσωπικό.

Σημαντικότερος παράγοντας σε ένα τέτοιο χώρο αποτελεί η προστασία από φωτιά. Σύστηματα συναγερμού πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό για την προστασία κάθε ξενοδοχείου αφού οι κουζίνες και τα δωμάτια κεντρικών υπολογιστών μπορούν να δουλεύουν παράλληλα και για συνεχόμενες ώρες.

Πλεονεκτήματα Πυρανίχνευσης

 • Ανιχνεύει άμεσα καπνό και φωτιά
 • Ανιχνεύει και επισημάνει το ακριβές σημείο της φωτιάς
 • Ανιχνεύει και αναλύει τα διαφορετικά φαινόμενα πυρκαγιάς στον κεντρικό πίνακα
 • Ενεργοποιεί τις σειρήνες και τους οπτικούς φάρους ώστε να ενημερωθούν τα άτομα που παρευρίσκονται στον χώρο
 • Ειδικός τηλεφωνητής ειδοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση

Πλεονεκτήματα Πυρόσβεσης

 • Μπορούν να προστατεύσουν από ένα μικρό χώρο όπως ένα πίνακα ηλεκτρισμού μέχρι και μεγάλους χώρους όπως ένα δωμάτιο αρχείων ή κεντρικών υπολογιστών (server room)
 • Η φωτιά αποσπάται με φυσική αντίδραση χωρίς να περιορίζει το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα
 • Δεν προκαλεί βλάβη σε ηλεκτρικές συσκευές
 • Μόλις εντοπιστεί η φωτιά μπορεί να την εξουδετερώσει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα σε οποιοδήποτε χώρο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
 • Τα συστήματα πυρόσβεσης δεν χρειάζονται συντήρηση
 • Παρέχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην πυρόσβεση
 • Φιλικά στο περιβάλλον
 • Αποτελεσματικά
Ελληνικα