ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Νοσοκομεία & Κλινικές

Ο τομέας της υγείας μπορεί και να θεωρηθεί και ένας χώρος ιερός. Όπως στα ξενοδοχεία έτσι κι ‘εδώ ο κίνδυνος για φωτιά μπορεί να αποβεί μοιραίος και είναι εξίσου σημαντικό και ίσως περισσότερο. Παράλληλα όμως επειδή μιλάμε για ένα τομέα υγείας η άμεση περίθαλψη και υποστήριξή πρέπει να δίνεται άμεσα όταν την έχει ανάγκη ο κάθε ασθενής.

Το σύστημα ειδοποίησης νοσοκόμας αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων, κλινικών, οίκων ευγηρίας κλπ. Προσφέρει βοήθεια στον άνθρωπο που έχει ιδιαίτερη ανάγκη και θεωρείται ως ένα ευκολόχρηστο σύστημα για τους ασθενείς και όλους τους εμπλεκόμενους.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση ενημέρωση νοσοκομειακού προσωπικού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μη
  • Ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών
  • Επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ ασθενών και γιατρού ή νοσοκόμας
  • Ευκολόχρηστο
  • Μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε τουαλέτες αναπήρων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης των γεγονότων  καταγράφοντας ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία κάθε κλήσης που πραγματοποιήθηκε
  • Υποβάλλεται κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους
Ελληνικα