ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Telematics – GPS

Η άριστη επιμέλεια της οργάνωσης διακινήσεων, με ασφάλεια, πληροφόρηση και ανταγωνιστικότητα, επιβάλει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που με αξιοπιστία και τεκμηριωμένα στοιχεία, τα κάνει ΟΛΑ ορατά!!

Τα συστήματα εντοπισμού και διαχείρισης στόλου είναι απαραίτητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό εφόσον υπάρχουν καθημερινές και τακτές μετακινήσεις. Το όλο σύστημα αφού γνωρίσει τις ανάγκες του κάθε χρήστη ξεχωριστά, τον κρατά σε ζωντανή σύνδεση, δίνοντας και αρχειοθετώντας κάθε χρήσιμο στοιχείο και πληροφορία που τον αφορά.

Τα συστήματα τηλεματικής χωρίζονται σε 3 κατηγορίες που προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Υπηρεσία Διαδικτυακής Διαχείρισης Τηλεματικής – gps.piperaris.com

 • Υπερσύγχρονη και ίσως η πιο προχωρημένη διαδικτυακή πλατφόρμα (web based) στην αγορά, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε περισσότερους από 1,000.000 χρήστες
 • Συμβατή σχεδόν με όλα τα επώνυμα μηχανάκια τηλεματικής του κόσμου
 • Μετατρέπει σε συσκευή εντοπισμού (tracker) όλες τις έξυπνες κινητές συσκευές (Smartphone/Τablets).
 • Ενιαίο περιβάλλον διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης, στηριγμένο εξ ολοκλήρου σε μορφή αποθήκευσης (cloud service).
 • Διαθέτει ταυτόχρονη λειτουργία για διαχείριση, επιτήρηση, εντοπισμό και πλοήγηση, σε πληθώρα πεδίων εφαρμογής όπως στόλου οχημάτων, μηχανημάτων/ αντικειμένων καθώς επίσης και παρακολούθηση προσώπων και γενικά ζωντανών οργανισμών.
 • Έγκαιρη, έγκυρη, ακριβής και πλήρης αυτοματοποιημένη πληροφόρηση σε ένα φιλικότατο εύχρηστο περιβάλλον, απόλυτα συμβατό με όλους τους χάρτες της αγοράς

Πλεονεκτήματα

1. Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
 • Ολοκληρωμένη ενημέρωση και προσήλωση στην έγκαιρη και έγκυρη τεκμηρίωση όλων των αστάθμητων και σταθμισμένων παραγόντων, κάθε δεδομένης στιγμής ή χρονικής περιόδου.
 • Η καθημερινή πρακτική απλοποιείται εκπληκτικά αφού, οι πολλαπλές διαδικασίες που αποτελούνται από διάφορους οδηγούς με ατελείωτες διακινήσεις, στηρίζονται πλέον σε ένα πολύμορφο δυναμικό σύστημα διαχείρισης στόλου.
 • Οι διακινήσεις ιδιωτικών ή εταιρικών αυτοκινήτων, μπορούν πλέον να διαχειριστούν και να βελτιωθούν πλήρως.
 • Προσφέρει όλα τα εφόδια που χρειάζονται για μία πιο παραγωγική επιχείρηση με παράλληλο στόχο την σημαντική αύξηση του επιπέδου ασφάλειας.
 • Συντονίζει όλες τις διαδικασίες εργασιών, το προσωπικό, τα δρομολόγια, την κατανάλωση καυσίμων, την συντήρηση των οχημάτων αλλά και άλλες βασικές και σημαντικές πληροφορίες (π.χ. θερμοκρασία), παρέχοντας κατά τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας/ διαδρομής το βέλτιστο και επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση συμπεριφοράς των οδηγών όπου, τηρείται η πλήρη ταυτοποίηση στον καθένα ξεχωριστά, ενώ παράλληλα προβαίνει σε αυτοματοποιημένη αξιολόγηση τους, βάση της οδική συμπεριφοράς.
 • Με αυτή τη λειτουργία γίνεται σωστή αξιολόγηση προσωπικού και παρουσιάζεται αυξημένη παραγωγικότητα, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις, με στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία,
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τα οχήματα εντός και εκτός ωραρίων εργασίας, προσδιορίζει προεπιλεγμένες εξαιρέσεις και ελαχιστοποιεί το χρόνο αδράνειας και τα συνολικά χιλιόμετρα, διατηρώντας και προσφέροντας αυξημένη ποιότητα εργασίας.
2. Διαχείριση Μηχανημάτων / Αντικειμένων
 • Αποτελεσματική δρομολόγηση και επιτήρηση μηχανήματων, αντικειμένων αξίας
 • Αποτελεσματική διασφάλιση εμπορευμάτων
 • Με ζωντανή παρακολούθηση παρέχει όλα τα στατιστικά δεδομένα, των μηχανημάτων/αντικειμένων που βρίσκονται σε εποπτεία.
 • η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή με αληθινά στοιχεία για την κατάσταση, την ποσότητα, το ιστορικό, την μέτρηση της θερμοκρασίας και άλλων χρήσιμων πληροφοριών, ενώ παράλληλα ενημερώνεται εγκαίρως για πιθανή απώλεια, κλοπή η παράβλεψη διεκπεραίωσης αποστολής.
3. Εντοπισμός θέσης Προσώπων / Ζώων
 • Μικροσκοπικό σύστημα εντοπισμού (tracker) με μεγάλες και πολλαπλές λειτουργίες που προσφέρει μια ποικιλία λύσεων ασφάλειας σε κάθε επίπεδο.
 • Μπορεί να ενημερώσει, να περιορίσει και να εντοπίσει την θέση του κατόχου του.
 • Με ζωντανή παρακολούθηση και ενσωματωμένη μνήμη ο κάθε χρήστης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή τοποθεσία του κατόχου με αποστολή sms ή e-mail, δίνοντας τον απόλυτο έλεγχο κίνησης.
 • Ειδοποίηση απότομης πτώσης και απομάκρυνσης από την προκαθορισμένη τοποθεσία
 • Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχει διακόπτη/κουμπί άμεσης κλήσης (SOS button), που ενεργοποιείται και ειδοποιεί έγκαιρα το χρήστη παρακολούθησης ανοίγοντας αμφίδρομη ακουστική επικοινωνία.
 • Συνάδει πλήρως με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και οδηγίες για μοναχικούς εργάτες (Lone Worker).

Ελληνικα