ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η ασφάλεια σε ένα εκπαιδευτικό χώρο είναι απαραίτητη και θεωρείται δεδομένη. Πέρα από τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα χώρο εκπαίδευσης (φωτιά, εισβολή, βία, φυσικές καταστροφές κλπ.) παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα όπως προβλήματα οργάνωσης και συντονισμού.

Ένας σημαντικός παράγοντας για ένα σωστό ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι η διαχείριση Βιβλιοθήκης και η προστασία του γραφικού υλικού. Παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης όπως απώλειες, κλοπές, ουρές με αποτέλεσμα η δουλειά του βιβλιοθηκονόμου να είναι δύσκολη και μη παραγωγική.

Μια ολοκληρωμένη λύση πλήρης διαχείρισης, ασφάλειας και απλοποίησης των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης προσφέρει τόσο στους εκπαιδευτικούς / εργαζόμενους όσο και στα παιδιά / φοιτητές ένα βελτιωμένο και σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης που όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια, αλλά εξασφαλίζει σαφέστατα πλεονεκτήματα για τους εμπλεκόμενους.

Πλεονεκτήματα

  • Πρωτοποριακή τεχνολογία RFID
  • Το κόστος λειτουργικότητας μειώνεται δραματικά
  • Δίνεται τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες
  • Γρήγορη ταξινόμηση και απογραφή οποιουδήποτε υλικού
  • Εύκολος εντοπισμός οποιουδήποτε βιβλίου
  • Διαθέσιμες πληροφορίες, στατιστικά, ιστορικό κλπ. ανά πάσα στιγμή
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Αύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης
  • Αύξηση στην προστασία και τηη ασφάλεια των βιβλίων / εγγράφων κλπ.
 
Ελληνικα