Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση GPS σε όλα τα οχήματα των μεταφορέων σκιπ.

Αποστειρωτής Βιβλίων
5 Απριλίου 2021
SecureConnect app is being deployed via Apple Appstore and Google Playstore
24 Νοεμβρίου 2021

Με σκοπό τον τερματισμό των παράνομων απορρίψεων αποβλήτων σε χωράφια, οικόπεδα, ρυάκια και χωματερές, το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προχωρεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε τα σημαντικά κενά που εκμεταλλεύονται επιτήδειοι, καθιστώντας ουσιαστικά αναποτελεσματική της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας να εκλείψουν. Το τεράστιο πρόβλημα της  ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών με κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, θα αντιμετωπισθεί από τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν από την αρχή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι δεσμεύσεις τους ώστε όλες οι ποσότητες που υπολογίζεται ότι θα παραχθούν ανά έργο να καταλήγουν μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς. Ουσιαστικά οι εργολάβοι πρέπει να προσκομίζουν εκ των προτέρων συμφωνία με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης των αποβλήτων στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

Περαιτέρω, με σχετικό διάταγμα του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για επεξεργασία, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση GPS σε όλα τα οχήματα των μεταφορέων σκιπ. Με αυτό τον τρόπο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει κατά πόσο μεταφέρουν και πού απόβλητα, τα οποία δεν θα περάσουν μέσα από το σύστημα διαχείρισης.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα επιτευχθούν και οι στόχοι ανακύκλωσης που έχει υποχρέωση να εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και για τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αυξηθεί κατά 70% τουλάχιστον ως προς το βάρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εναρμονίσει τη συγκεκριμένη Οδηγία στο εθνικό δίκαιο με τον περί Αποβλήτων Νόμο και πλέον σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα για έγκριση το νέο σχέδιο κανονισμών, βάσει του οποίου δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) καλύπτοντας ταυτόχρονα τα οποιαδήποτε κενά παρουσιάζει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Το κενό και η αναποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών ρυθμίζεται μόνο με την αντικατάσταση τους με κανονισμούς που απαιτούν λιγότερο διοικητικό φόρτο (ανθρώπινο δυναμικό) για την εφαρμογή τους. Μέσα από το νέο σχέδιο θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και η βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης ΑΕΚΚ και άλλων διαχειριστών αποβλήτων. Συγκεκριμένα μέσω του νέου πλαισίου υπάρχει πρόνοια για την καταγραφή των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των έργων και των παραγωγών ΑΕΚΚ, την αναβάθμιση του ρόλου και των υποχρεώσεων των Ατομικών και των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης ΑΕΚΚ σε σημαντικό βαθμό, ώστε η εμπλοκή τους στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων να είναι ουσιαστική και καθοριστική, καθώς και της αναβάθμισης του ρόλου των Επιβλεπόντων Μηχανικών και των Μελετητών των έργων στη διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσω των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των έργων.

Εκτός από τη μείωση της ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ΑΕΚΚ οι νέοι κανονισμοί θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων μέσα από τη βελτιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους είναι ο σκοπός των κανονισμών που θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα αποσκοπούν:

(α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, κατασκευές, κατεδαφίσεις οικοδομών, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, με τον περιορισμό του συνολικού όγκου των ΑΕΚΚ, και τον περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων των αποβλήτων αυτών στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου·

(β) Στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των ΑΕΚΚ και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν σε οικοδομικές εργασίες και εργασίες τεχνικών έργων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών·

(γ) Στην επίτευξή ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των ΑΕΚΚ, εντός των χρονικών ορίων·

(δ) Στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη φύση της επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης και επίχωσης·

(ε) Στο διαχωρισμό των ΑΕΚΚ στο χώρο παραγωγής τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών·

(στ) Στη λήψη μέτρων για τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων, φυσικών και νομικών προσώπων, που προβαίνουν στη διαχείριση ΑΚΚ στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της συμμετοχής τους στην ευθύνη επίτευξης των στόχων·

(ζ) Στην αρχή της δημοσιοποίησης προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντες συμβολής στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.

Οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών έργων και παραγωγών 

Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται στον ιδιοκτήτη έργου, τον παραγωγό ΑΕΚΚ και τους φορείς διαχείρισης, σε σχέση με τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Ο ιδιοκτήτης έργου έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ και διασφαλίζει ότι ο μελετητής έχει εκτιμήσει και υπολογίσει τις ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων κατά το στάδιο της μελέτης του έργου, ο επιβλέπων μηχανικός παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των ΑΕΚΚ κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη έργου γραπτώς. Με την ολοκλήρωση του έργου πιστοποιεί την ορθή διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ και ενημερώνει το Συλλογικό ή το Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με έντυπο το οποίο καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος.

Μετά την ανάληψη της υποχρέωσης για τη διαχείριση των ΑΚΚ, ο παραγωγός ΑΕΚΚ υποχρεούται όπως το αργότερο με την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών οποιουδήποτε έργου, αποστείλει γραπτή γνωστοποίηση έναρξης των εργασιών, στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί και το οποίο οφείλει να τις καταχωρεί ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε έντυπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, ετοιμάσει και υποβάλει στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ που διατηρεί και λειτουργεί, σχέδιο διαχείρισης ΑΕΚΚ, όπως αυτό ορίζεται σε έντυπο το οποίο καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, για την ορθότητα του οποίου έχει την πλήρη ευθύνη.

Τέλος και στην αισχροκέρδεια

Μέσα από τη νέα νομοθεσία θα αποφευχθούν και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που παρατηρούνται σήμερα, δηλαδή επαγγελματίες μεταφορείς σκιπ, ενώ εισπράττουν τα σχετικά τέλη επεξεργασίας των υλικών από πολίτες, αντί να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες μονάδες, τα απορρίπτουν σε παράνομους σκυβαλότοπους και σε υπαίθριους χώρους.

Πηγή: www.philenews.com

enEnglishelΕλληνικα

Ελληνικα