Piperaris : Ξεκινήσε η μετατροπή εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων από το παραδοσιακό Barcode σε RFID.
21 Μαρτίου 2018
Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Ελλάδα – Θρίλερ δίχως τέλος
24 Ιουλίου 2018

Σε κάθε εργασιακό χώρο όπως και σε όλα τα είδη κτιρίων υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς, για αυτό τον λόγο πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί πυροπροστασίας.

Μια πυρκαγιά ή έκρηξη αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο, οι οποίοι οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, στη μείωση της περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο, τον καπνό και τα αέρια παραπροϊόντα της καύσης, την κατάρρευση των δομικών κατασκευών κ.λπ.

Σύστημα Πυρανίχνευσης Σκοπός

Η πυρανίχνευση είναι ένα από τα βασικότερα συστήματα ασφαλείας. Αποτελεί σύστημα πρόληψης και όχι καταστολής. Και η εγκατάσταση του πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτομάτου συστήματος ανίχνευσης είναι ν’ ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σημάνει συναγερμό, µε ηχητικά ή οπτικά µμέσα στην ελεγχόμενη περιοχή ή σ’ ένα πίνακα ενδείξεων τοποθετημένο σε ειδικό χώρο ελέγχου.Τα συστήματα συναγερμού αποτελούν απαραίτητο κομμάτι του συστήματος πυροπροστασίας των κτιρίων και επιβάλλεται η παρουσία τους ειδικά στους χώρους των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης είναι:

 • Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος
 • Συστήματα προειδοποίησης και ανιχνευτής φωτιάς
 • Χειροκίνητος συναγερμός φωτιάς
 • Πυροσβεστικό Εξοπλισμό
 • Φωτισμός Έκτακτης Ανάγκης

Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές αρχές πυρόσβεσης που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες είναι οι ακόλουθες:

 • Αραίωση.
  Μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης του υλικού ανάφλεξης, στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Το φαινόμενο της αραίωσης σπανίως επιτυγχάνεται και συνήθως οφείλεται σε διαδικασίες έγκαιρης απομάκρυνσης υλικών που δεν έχουν ακόμα αναφλεγεί.
 • Τοπική ψύξη.
  Βασίζεται στην αφαίρεση ποσοτήτων θερμότητας από την εστία πυρκαγιάς µε ρυθμό ταχύτερο από το ρυθμό παραγωγής τους, ώστε λόγω μείωσης της θερμοκρασίας να διακοπεί η καύση. Η ψυκτική επίδραση των µμέσων κατάσβεσης στηρίζεται κυρίως σε διαδικασίες που απορροφούν σημαντικά ποσά θερμότητας.
 • Απόπνιξη
  Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι περισσότερες φωτιές σβήνουν όταν στην περιοχή της εστίας μειωθεί η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο κατά 30% περίπου. Η μέθοδος της «απόπνιξης» βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί ολόκληρη η φλεγόμενη περιοχή, έστω πρόσκαιρα, από άκαυστο κάλυμμα ή από το κατασβεστικό μέσο. Για την κάλυψη της φλεγόμενης περιοχής µμπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα πυρίμαχα µμέσα ή συνηθέστερα αφρός ή άκαυστες ουσίες που δημιουργούν «κρούστα» και εμποδίζουν το οξυγόνο να συντηρήσει την καύση.
 • Καταλυτική κατάσβεση.
  Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η διαδικασία εξέλιξης του φαινομένου της καύσης προϋποθέτει συνεχείς (αλυσιδωτές) αντιδράσεις στις οποίες συμβάλλουν οι «ελεύθερες ρίζες» που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν αυτές οι αντιδράσεις επιβραδυνθούν αρκετά και τελικά διακοπούν, επιτυγχάνεται κατάσβεση.
Για τον κατάλληλο συναγερμό πυρόσβεσης και πυρασφάλειας σας δίνουμε μερικές προτάσεις αναλόγως της δικής σας ανάγκης για προστασία!

Συναγερμός Πυρανίχνευσης
Αυτόματη Πυρόσβεση

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ 77772288

elΕλληνικα

Ελληνικα