Ζητούνται: Μετατροπή υλικού (tag conversion) – Λευκωσία
22 Ιανουαρίου 2018
Piperaris : Ξεκινήσε η μετατροπή εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων από το παραδοσιακό Barcode σε RFID.
21 Μαρτίου 2018
Show all

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας Piperaris Security Protection ζητά να προσλάβει άμεσα άτομα για να καλύψει τις πιο κάτω θέσεις:

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (για Λεμεσό ή Λευκωσία)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο σε θέματα Μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων  ή σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης H/Y.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους.
 • Ικανότητα χειρισμού απαιτητικών πελατών
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Απαραίτητη πείρα σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Δημιουργία στρατηγικής πωλήσεων  με άμεσο στόχο την επίτευξη της πρόβλεψης πωλήσεων έτους
 • Μέθοδοι μέτρησης αποδόσεων τμήματος για εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων αν αυτά είναι αναγκαία
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του τμήματος σε θέματα αποδόσεων των συμβούλων ασφαλείας και προστασίας
 • Δημιουργία συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης υφιστάμενων και νέων πελατών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και προστασίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός με ευκαιρίες ανέλιξης, αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

 1. Υπεύθυνος Πωλήσεων (για Λεμεσό ή Λευκωσία)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο σε θέματα Μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων ή σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης H/Y.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ικανότητα χειρισμού απαιτητικών πελατών
 • Απαραίτητη πείρα σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και προστασίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός με ευκαιρίες ανέλιξης, αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εργοδότησης η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα ( https://www.piperaris.com/careers ) μέχρι 28/02/2018 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

BUY ONLINE
Ελληνικα