Χριστουγεννιάτικες Κλοπές
4 Δεκεμβρίου 2017
Ζητούνται: Πωλήσεις
7 Φεβρουαρίου 2018
Show all

Η εταιρεία συστημάτων ασφαλείας Piperaris Security Protection ζητά να προσλάβει άμεσα άτομα για να καλύψει την πιο κάτω θέση:

Μετατροπή υλικού (tag conversion) – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή χρήση ΗΥ
 • Ικανότητα σωστού προγραμματισμού, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ικανότητα επικοινωνίας με συναδέλφους
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άδεια οδήγησης

Γενικά καθήκοντα θέσης:

Αγορά υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες μεταφοράς δεδομένων από γραμμωτό κώδικα (barcode) σε ετικέτα (tag) ‘RFID’ για το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ανάκτηση του τεκμηρίου από το ράφι
 • Ανάγνωση του υφιστάμενου γραμμωτού κώδικα
 • Επιλογή λειτουργίας μετατροπής σε ετικέτα ‘RFID’
 • Επικόλληση ετικέτας ‘RFID’ στο τεκμήριο
 • Επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου/σήμανσης στη ράχη του βιβλίου
 • Τοποθέτηση του τεκμηρίου στη θέση από όπου ανακτήθηκε

Διάρκεια απασχόλησης:

Mέχρι 4 μήνες ή μέχρι να εξαντληθούν τα υλικά προς μετατροπή (περίπου 200 000)

Είδος απασχόλησης:

Mερική απασχόληση (part time) ή πλήρης (full time)

Χώρος απασχόλησης:

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου στο Στρόβολο

Μισθός:

 • €0,055 ανά τεκμήριο για τα μέλη της ομάδας μετατροπής
 • €0,055 + €0,005 ανά τεκμήριο για τον υπεύθυνο της ομάδας μετατροπής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα. Έλενα Προκόπη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@piperaris.com.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

BUY ONLINE
Ελληνικα