Καριέρα

Η Piperaris Security Protection αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους. Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις.

Διευθυντής Πωλήσεων (για Λεμεσό ή Λευκωσία)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο σε θέματα Μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων ή σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης H/Y
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους.
 • Ικανότητα χειρισμού απαιτητικών πελατών
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Απαραίτητη πείρα σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Δημιουργία στρατηγικής πωλήσεων με άμεσο στόχο την επίτευξη της πρόβλεψης πωλήσεων έτους
 • Μέθοδοι μέτρησης αποδόσεων τμήματος για εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων αν αυτά είναι αναγκαία
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του τμήματος σε θέματα αποδόσεων των συμβούλων ασφαλείας και προστασίας
 • Δημιουργία συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης υφιστάμενων και νέων πελατών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και προστασίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός με ευκαιρίες ανέλιξης, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εργοδότησης μέχρι 28/02/2018 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.
Υπεύθυνος Πωλήσεων (για Λεμεσό ή Λευκωσία)
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο σε θέματα Μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων ή σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης H/Y
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ικανότητα χειρισμού απαιτητικών πελατών
 • Απαραίτητη πείρα σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και προστασίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός με ευκαιρίες ανέλιξης, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εργοδότησης μέχρι 28/02/2018 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.
Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας ( IT & Product Manager)– Λεμεσός
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής στον κλάδο της Πληροφορικής (Computer Engineering, Computer Science ή άλλος συναφής κλάδος)
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια πείρα στον τομέα πληροφορικής & τεχνολογίας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία συστημάτων ασφαλείας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση λογισμικών προγραμμάτων Microsoft και MS Office (2010, 2013, 2016)και λειτουργικών συστημάτων Windows (7, 8, 8.1, 10), Windows server 2008 R2, 2012 R2), SQL, Virtualization (Hyper-V), Exchange Servers, Active Directory
 •  Άριστη γνώση δικτύων. Πιστοποιήσεις CISCO, CCNA, Microsoft θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν
 •  Ικανότητα τεχνικής υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και επίλυσης προβλημάτων σε υλικό (hardware) και λογισμικό (software)
 •  Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 •  Ηγετικές ικανότητες
 •  Ικανότητα σωστού προγραμματισμού, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 •  Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους
 •  Ακεραιότητα χαρακτήρα, προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 •  Λευκό Ποινικό Μητρώο
 •  Άδεια οδήγησης
Γενικά καθήκοντα θέσης:
 • Υποστήριξη και διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων Η/ Υ, server, networks και Συστημάτων Ασφάλειας (όπως CCTV, access control, time&attendance, antishoplifting, burglar & fire alarm)
 • Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό ή/και στο εσωτερικό, σε έρευνα, εκπαίδευση προσωπικού, εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών, επίλυση τεχνικών θεμάτων τοπικά ή μέσω απομακρυσμένων συνδέσεων, λήψη αποφάσεων σε θέματα στρατηγικής, προϊόντων και υπηρεσιών
Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός με ευκαιρίες ανέλιξης, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.
Μετατροπή υλικού (tag conversion) – Λευκωσία
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή χρήση ΗΥ
 • Ικανότητα σωστού προγραμματισμού, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ικανότητα επικοινωνίας με συναδέλφους
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Άδεια οδήγησης
Γενικά καθήκοντα θέσης: Αγορά υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες μεταφοράς δεδομένων από γραμμωτό κώδικα (barcode) σε ετικέτα (tag) ‘RFID’ για το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ανάκτηση του τεκμηρίου από το ράφι
 • Ανάγνωση του υφιστάμενου γραμμωτού κώδικα
 • Επιλογή λειτουργίας μετατροπής σε ετικέτα ‘RFID’
 • Επικόλληση ετικέτας ‘RFID’ στο τεκμήριο
 • Επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου/σήμανσης στη ράχη του βιβλίου
 • Τοποθέτηση του τεκμηρίου στη θέση από όπου ανακτήθηκε
Διάρκεια απασχόλησης: Mέχρι 4 μήνες ή μέχρι να εξαντληθούν τα υλικά προς μετατροπή (περίπου 200 000) Είδος απασχόλησης: Mερική απασχόληση (part time) ή πλήρης (full time) Χώρος απασχόλησης: Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου στο Στρόβολο Μισθός:
 • €0,055 ανά τεκμήριο για τα μέλη της ομάδας μετατροπής
 • €0,055 + €0,005 ανά τεκμήριο για τον υπεύθυνο της ομάδας μετατροπής
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την κα. Έλενα Προκόπη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@piperaris.com. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.
 • Αγγλικα
 • Ελληνικα

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο