Καριέρα

Η Piperaris Security αναζητεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους για καριέρα ο καθένας στο αντικείμενο του.

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος μιας δημιουργικής ομάδας που εργάζεται με κέφι, ενέργεια και δημιουργικότητα, θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Αυτή την περίοδο υπάρχουν ανοιχτές θέσεις.

Διευθυντής μελετών (για Λεμεσό)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής /μηχανικής υπολογιστών
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση AutoCAD θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μέλος ΕΤΕΚ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Γενική εποπτεία και έλεγχος τμήματος προσφορών
 • Ετοιμασία μελετών, προσφορών, έργων σε συστήματα συναγερμού

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας
Ετήσιες απολαβές μέχρι και €22000,00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Μηχανικός για τμήμα μελετών (για Λεμεσό)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση AutoCAD θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Μέλος ΕΤΕΚ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Ετοιμασία μελετών, προσφορών, έργων σε συστήματα συναγερμού

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/5/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Συντονιστής /τρια εξυπηρέτησης στο τεχνικό τμήμα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο σε Computer science, computer engineering electronics, information technology ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/ και συντονισμό εργασιών τμήματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Προετοιμασία προγράμματος συντηρήσεων κι εξυπηρέτησης
 • Αλληλογραφία
 • Τήρηση αρχείου τεχνικού τμήματος
 • Τιμολογήσεις
 • Προώθηση υπηρεσιών εταιρείας

 

Διάρκεια απασχόλησης:  Μόνιμη θέση εργασίας

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.
Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/05/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com ή με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Λειτουργοί κέντρου λήψεως σημάτων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η μέσης εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Παρακολούθηση και διαχείριση κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού και άλλων συστημάτων
 • Επίλυση εξ’ αποστάσεως τεχνικών προβλημάτων πελατών (όπου είναι εφικτό)
 • Επικοινωνία με πελάτες ή αρμόδιες αρχές
 • Εργασία σε βάρδιες (4ωρες ή 8ωρες βάρδιες)

Διάρκεια απασχόλησης:  Δυνατότητα για Μόνιμη ή Μερική Απασχόληση

Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Πολύ καλή προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/05/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com ή με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

 

elΕλληνικα

Ελληνικα
//]]>